Сума витрат на сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя можуть бути включені до податкової знижки.

Згідно п. 14.1.170 Податкового кодексу України податкова пільга – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку-резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів-фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати. Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Страхувальник – фізична особа має право включити до податкової знижки суму страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, сплачених за нього або його родичів першого ступеня споріднення відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України.

Договір довгострокового страхування життя – це договір страхування життя строком на 5 і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором.

Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, які здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку.

При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя. Повне визначення договору довгострокового страхування життя міститься в пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

При виконанні всіх наступних умов право на нарахування податкової знижки має Страхувальник-фізична особа, яка:
  • є резидентом України (п. 166.4.1 Податкового кодексу України),
  • має реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше – індивідуальний ідентифікаційний номер) або офіційну відмітку у паспорті про його відмову від отримання такого номера через релігійні переконання (п. 166.4.1 Податкового кодексу України),
  • отримує нараховану заробітну плату (п. 166.4.2 Податкового кодексу України),
  • може документально підтвердити витрати, що він планує включити до податкової знижки (п. 166.2.1 Податкового кодексу України).

Якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати податкову знижку в розмірі, що не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (п. 169.4 .1 Податкового кодексу України).

Станом на 01.01.2023 прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2 684 грн. Отже, за місяць податкова знижка за таким договором страхування не може бути більше 3 760 грн (2 684 × 1,4 = 3 757,6 округляємо до найближчих 10 гривень = 3 760 грн/місяць).

Якщо застрахованими є один або кілька членів сім’ї I ступеня споріднення – розмір податкової знижки для такого Страхувальника зменшується вдвічі і в 2023 році не може перевищувати 1 880 грн на кожного застрахованого члена сім’ї (п. 166.3.5 б Податкового кодексу України).

До членів сім’ї фізичної особи і I ступеня споріднення відносяться: його подружжя; його батьки; його діти, в т.ч. усиновлені (п. 14.1.263 Податкового кодексу України).

Податкова знижка НЕ МОЖЕ перевищувати суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (п. 169.4.1 ст.169 Податкового Кодексу України). Станом на 01.01.2024 прожитковий місячний мінімум для працездатної особи становить 2 684 грн.

Отже, податкова знижка за таким договором страхування не може бути більше 3 760 грн (2 684 × 1,4 = 3 757,6 округляємо до найближчих 10 гривень = 3 760 грн/міс. х 12 міс. = 45 120 грн/рік).

Разом з тим, загальний розмір нарахованої податкової знижки НЕ може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата. (пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

За результатами звітного податкового року для отримання податкової знижки платник податків зобов’язаний заповнити і подати податкову декларацію за встановленою формою. Податкова декларація подається до податкового органу, в якому він перебуває на обліку.

Витрати на страхування, які можуть бути включені до складу податкової знижки, повинні бути підтверджені платником податку документально, а саме шляхом пред’явлення податковому органу:

  • квитанції про сплату страхових внесків;
  • поліса/договору страхування (п. 166.2.1 Податкового кодексу України).

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п. 166.4.3 Податкового кодексу України).

Сума коштів, яка підлягає поверненню платнику податку в разі оформлення податкової знижки, зараховується на його банківський рахунок, відкритий в будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів з дати отримання такої заяви (п. 179.8 Податкового кодексу України).

Важливо!

Зберігайте платіжні документи, що підтверджують ваші витрати зі сплати страхових внесків – вони будуть потрібні при подачі документів до податкової інспекції.