Загальні питання

У страхуванні надійність компанії визначають наступні параметри:
 • Наявність у компанії ліцензії для роботи на території України.
 • Засновники компанії, їх фінансова спроможність.
 • Як довго компанія працює на ринку, чи завжди компанія в повному обсязі виконувала свої зобов’язання перед клієнтами?
 • Чи перестраховує компанія свої ризики і де?
 • Яка динаміка розвитку компанії?
Впевнені, на підставі інформації, розміщеної на нашому сайті, Ви отримаєте відповідь.

Наші програми страхування містять добровільну опцію “План збільшення страхового внеску (6%)”. Включивши цю опцію, Ви завжди можете зберегти купівельну спроможність Ваших грошей. Щорічно ми запропонуємо Вам збільшувати Ваші страхові внески завдяки чому Ви збільшуєте страхову суму, яку Ви отримаєте в кінці терміну страхування. Додатково до цього Вам слід пам’ятати про додатковий інвестиційний дохід, який щороку нараховується за Вашим накопичувальним договором.

Накопичувальне страхування життя часто порівнюють з банківським депозитом. Так, обидва фінансових інструмента відносяться до консервативних і мають приблизно однакову прибутковість, але за своїм призначенням вони принципово різні, взаємно доповнюючи один одного. Банківські депозити мають бути обов’язково у кожного, але призначені вони для вирішення короткострокових фінансових завдань. Найголовнішою перевагою банківських вкладів є їх ліквідність, тобто в разі потреби, депозит легко конвертується в готівку. Договори укладаються на невеликі терміни від 7 днів до 2-3 років. Основною метою програм накопичувального страхування життя є:
 • довгострокове накопичення капіталу,
 • поєднане зі страховим захистом на значну суму.
Страхова компанія за законом гарантує дохід на тривалий термін – до 4% річних. Крім того, компанія забезпечує додатковий інвестиційний дохід, який можна порівняти зі ставками по депозитах в надійних банках. Шляхом внесення невеликих страхових внесків на тривалому проміжку часу (договори страхування життя укладаються терміном від 5 до 30 років) клієнт може сформувати значний капітал і при цьому бути застрахованим на велику суму вже з першого дня дії програми накопичувального страхування життя, ще не накопичивши великі кошти.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Багаторічна практика по всьому світу показує, що комфортною страховою сумою вважається така, яка порівнянна з двома-п’ятьма річними доходами Застрахованої особи. Тільки тоді нещасний випадок або хвороба не стануть серйозним ударом по фінансовому становищу сім’ї. А в крайньому випадку, якщо годувальник піде з життя – сім’я НЕ опиниться у відчайдушно важкому фінансовому становищі.

  1. Заповнена Заява на страхування життя, підписана Страхувальником та Застрахованою особою.
  2. Копії всіх заповнених сторінок паспорта Страхувальника, завірені власником;
  3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – фізичної особи Страхувальника, завірена підписом власника.
  4. Копії всіх заповнених сторінок паспорту Застрахованої особи, завірені власником.
  5. Рекомендованим є копії відповідних сторінок паспорта та довідки про присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платників податків – фізичних осіб Вигодонабувачів, завірені власниками зазначених документів.

Додатково:

 1. Свідоцтво про народження (у разі якщо Застрахована особа – малолоітня дитина).
 2. Заява про дозвіл на страхування від батьків Застрахованої особи (у разі якщо Застрахована особа – неповнолітня дитина, а Страхувальник не є матір’ю / батьком).

 1. Підписана керівництвом юридичної особи угода про страхування життя співробітників.
 2. Лист, який складається на фірмовому бланку юридичної особи, та містить список співробітників, щодо життя яких укладатимуться договори страхування, а також визначає особу, уповноважену підписувати договори страхування від імені юридичної особи.
 3. Заповнені Заяви на страхування життя для кожного застрахованого співробітника, підписані Страхувальником (з печаткою) та Застрахованими особами.
 4. Копії 1, 2 (3, 4), 11 сторінок паспортів співробітників, завірені підписом власників.
 5. Рекомендованими є копії відповідних сторінок паспортів та довідок про присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платників податків – фізичних осіб Вигодонабувачів, завірені власниками зазначених документів.
 6. Документи, завірені юридичною особою, необхідні для ідентифікації клієнта – юридичної особи, згідно законодавства про здійснення фінансового моніторингу:
  • опитувальник клієнта – юридичної особи;
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або витяг чи виписка з ЄДРПОУ;
  • копія статутних документів;
  • копія наказів (протоколів загальних зборів) про призначення керівника виконавчого органу та головного бухгалтера юридичної особи;
  • довідка банку про відкриття поточного рахунку (із вказівкою адреси та коду банку).

Одним із суттєвих факторів, що береться до уваги під час розгляду Заяви на укладення Договору страхування життя, є стан здоров’я заявленої Застрахованої особи/Страхувальника на момент укладення договору страхування життя. Якщо заявлена Застрахована особа має групу інвалідності, у Заяві обов’язково необхідно зазначити, за яким діагнозом цю групу їй було призначено, оскільки саме за діагнозом, а не за наявністю групи інвалідності, будуть оцінюватися ризики за Заявою та ухвалюватися рішення щодо можливості надання страхового покриття такій особі. Також необхідно надати останні медичні документи про стан здоров’я. Це допоможе Компанії провести оцінку ризиків і пришвидшить прийняття рішення щодо випуску поліса.

Всі Заяви на укладення договору страхування життя, де заявленою Застрахованою особою виступає вагітна жінка, приймаються до розгляду на загальних підставах, якщо вагітність протікає без ускладнень.

Іноземця можна застрахувати за будь-якою програмою страхування. Для укладання Договору страхування життя необхідно подати стандартний пакет документів з їх перекладом українською мовою.

Якщо інше не зазначено в Договорі страхування життя, строк страхування починається в 00 годин 00 хвилин дати початку страхування. Якщо не вказано інше, початок строку страхування наступає не раніше моменту сплати відповідної страхової премії в повному обсязі і припиняється із закінченням пільгового періоду для сплати чергових страхових премій.

ОПЛАТА ДОГОВОРУ

 1. У відділенні банків. Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку згідно його тарифу.

2. На сайті компанії. Оплата – без комісії. Платежі здійснюються перерахуванням коштів з банківських карт VISA і MASTER CARD при наявності можливості здійснення інтернет-платежів, наданих Вашим банком, що випустив банківську карту. Про наявність можливості здійснення інтернет-платежів з використанням банківської картки, Ви можете дізнатися, звернувшись в банк. Сплатити

При сплаті страхових платежів частіше одного разу за весь строк страхування, кожний черговий платіж повинен бути сплачений до закінчення періоду, за який сплата вже виконана. При цьому Страхувальнику надається пільговий період, протягом якого можна сплатити страховий платіж без відповідного зменшення (редукування) страхової суми. Якщо інше не зазначено в Договорі страхування, то тривалість Пільгового періоду визначається в такий спосіб:
 • при сплаті страхових платежів один раз у рік – не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від річниці наступної чергової сплати;
 • при сплаті страхових платежів два рази на рік – не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів від дати наступної чергової сплати;
 • при сплаті страхових платежів щокварталу – не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати наступної чергової сплати;
 • при сплаті страхових платежів щомісяця – не пізніше 7 (семи) календарних днів від дати наступної чергової сплати.

Ні.

Банком-партнером для здійснення онлайн-платежів є АТ «Sence-Bank». АТ «СЕНС БАНК» захищає і обробляє дані Вашої банківської карти за стандартом безпеки PCI DSS 2.0. Передача інформації в платіжний шлюз відбувається із застосуванням технології шифрування SSL. Подальша передача інформації відбувається за закритими банківським мережах, у яких найвищий рівень надійності. АТ АТ «СЕНС БАНК» не передає дані Вашої картки нам і іншим третім особам. Для додаткової аутентифікації власника картки використовується протокол 3D Secure. Надана Вами персональна інформація (ім’я, адреса, телефон, e-mail, номер кредитної картки) є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Дані Вашої кредитної картки передаються тільки в зашифрованому вигляді і не зберігаються на нашому Web-сервері. Безпека обробки Інтернет-платежів гарантує АТ «СЕНС БАНК». Всі операції з платіжними картами відбуваються відповідно до вимог VISA International, MasterCard та інших платіжних систем. При передачі інформації використовується спеціальні технології безпеки карткових онлайн-платежів, обробка даних ведеться на безпечному високотехнологічному сервері процесингової компанії.

 1. Банківська карта не призначена для здійснення платежів через інтернет, про що можна дізнатися, довідавшись в Вашому Банку.
 2. Дані банківської картки введені невірно.Для коректного введення необхідно уважно і точно, дотримуючись послідовність цифр і букв, ввести дані так, як вони зазначені на Вашій карті:
  • власник карти (як правило, вказано на лицьовій стороні банківської карти англійською мовою великими літерами. Наприклад, IVANOV IVAN);
  • номер карти (як правило, вказано на лицьовій стороні банківської карти і складається з 16-и цифр. Наприклад: 0123 4567 8901 2345);
  • термін дії картки (як правило, вказано на лицьовій стороні банківської карти – місяць і рік, до якого дійсна карта. Термін дії карти вводиться цифрами. Наприклад, 12 (вводиться в поле місяці) і 13 (вводиться в поле року), що означає, що карта дійсна до грудня 2013 року); г) CVV2 або CVC2 код карти (як правило, вказано на зворотному боці банківської карти і складається з 3-х цифр. Наприклад, 123).
 3. Закінчився термін дії банківської карти. Термін дії карти, як правило, вказано на лицьовій стороні картки (це місяць і рік, до якого дійсна карта). Детальніше про термін дії карти Ви можете дізнатися, звернувшись в банк, що випустив банківську карту.
 4. Недостатньо коштів для оплати на банківській картці. Детальніше про наявність коштів на банківській картці Ви можете дізнатися, звернувшись в банк, що випустив банківську карту.
 5. Перевищено встановлений ліміт операцій за день. Сума щоденного ліміту для всіх операцій визначається банком-партнером.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

Ви можете вносити зміни до Вашого Договору страхування життя. Такі зміни можуть стосуватися:
 • Особистої інформації Страхувальника, Застрахованої особи та Вигодонабувачів (прізвище, адреса, професія тощо).
 • Розмір страхового внеску (збільшення або зменшення).
 • Розмір страхової суми (збільшення або зменшення).
 • Зміна строку страхування (збільшення або зменшення).
 • Придбання додаткових програм (зміна основної програми – неможлива!).
 • Зміна переліку Вигодонабувачів.
 • Зміна періодичності сплати страхових внесків.
Універсальний бланк на проведення змін по Договору страхування ЗАВАНТАЖИТИ

В разі необхідності внесення змін до договору страхування життя, Ви маєте не пізніше, ніж за 30 календарних днів до запропонованої дати внесення змін, подати до страхової компанії відповідну заяву, написану у довільній формі або за шаблоном із зазначенням номеру договору страхування (зазначений на Вашому страховому полісі). Заява має бути засвідчена Вашим підписом та підписом застрахованої особи (якщо застрахованим за Вашим договором є інша особа) та вказана дата її підписання. Оригінал заяви необхідно надіслати до головного офісу ТДВ “СК “ГЛІ” на адресу: Україна, 04073 м. Київ, вул. Кирилівська, 160, корпус Б, оф. 40, або принести особисто. Деякі зміни можуть бути внесені до Договору страхування у будь-який момент протягом дії договору, а деякі – тільки в конкретні дати.

Зміни, що вносяться протягом року (не очікуючи річниці Поліса) згідно отриманої заяви:

 • зміна прізвища, місця проживання, адреси для кореспонденції;
 • зміна Страхувальника, якщо умови укладеного Договору не передбачають надання програм страхування додаткових ризиків для Страхувальника;
 • зміна Вигодонабувача.

Зміни, що вносяться до договору на чергову річницю його дії:

 • зміна періодичності сплати внеску;
 • зміна Страхувальника за Договором страхування життя у випадках, коли пакет програми містить додаткові ризики для Страхувальника;
 • зменшення суми страхового покриття (не більше, ніж на 50% та буде відповідати умовам програми страхування);
 • збільшення суми страхового покриття;
 • зменшення строку страхування (не більше, ніж на 50%);
 • збільшення строку страхування (на строк, що буде відповідати умовам програми страхування);

Зміни, для внесення яких до заяви необхідно долучити заповнену форму про стан здоров’я:

 • збільшення страхової суми та страхового внеску (суми страхового покриття);
 • подовження періоду страхування;
 • додання програм страхування додаткових ризиків;
 • зміна Страхувальника, якому надається страхове покриття за додатковим ризиком.

Універсальний бланк на проведення змін по Договору страхування

ЗАВАНТАЖИТИ

Набуття договором страхування статусу сплаченого договору без подальшої сплати страхових премій можливе у випадку, якщо договір страхування є чинним не менше 3-х років та розмір страхової суми після редукування не виявиться нижчим за мінімальний розмір страхової суми, передбачений умовами Договору страхування. Після набуття договором страхування статусу сплаченого договору:
 • страхова сума за програмою страхування основних ризиків зменшується відповідно до коефіцієнтів, що розраховуються відповідно до Методики розрахунку викупних і редукованих сум.
 • страхувальник припиняє сплачувати чергові страхові премії;
 • всі програми страхування додаткових ризиків, що були передбачені умовами договору страхування, припиняють свою дію.
Після редукування страхової суми Страхувальник має право відновити Страхову суму, що була передбачена при укладанні Договору страхування. Розмір платежу при цьому, встановлює Страховик, ґрунтуючись на сумі внесених Страхових платежів і сумі коштів, що відповідає величині втраченого через несплату страхових платежів інвестиційного доходу. Якщо страхова сума відновлюється по закінченні більше ніж 120 днів після дати останньої сплати страхових платежів, необхідно надати анкету щодо стану здоров’я Застрахованої особи. Договір страхування з відновленими умовами страхування набуває чинності з 00 годин дня, наступного за днем надходження на розрахунковий рахунок Страховика прострочених страхових платежів, розрахованих відповідно до умов Договору страхування, але не раніше дати, зазначеної в доповненні до Договору про відновлення страхової суми. Бланк на редукування/відновлення договору

В СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» існує ряд заходів, які допоможуть Вам продовжувати договір страхування навіть в нелегкому фінансовому положенні:
 1. Зміна періодичності сплати страхового внеску – так звана «розстрочка», коли страхувальник може поділити щорічний внесок на більш зручні суми.
 2. Пільговий період до 30 днів, впродовж якого страхувальник може сплатити страховий внесок без втрат зі збереженням страхового покриття.
 3. Відстрочення платежу до 12 місяців – у цьому випадку страхувальник не втрачає договір страхування та накопичення, але страхове покриття не діє.
 4. Зменшення страхового внеску (після 3-х оплачених років та не більше ніж на 50%).
 5. Редукування договору страхування, тобто переведення його у сплачений (після 3-х років). Страхувальник не втрачає сплачених коштів, але страхова сума зменшується. Більш того, на сформований резерв нараховується інвестиційний дохід і продовжує діяти захист за основними ризиками – «дожиття» і «смерть».
Завжди пам’ятайте, чому Ви вирішили придбати страхування життя, заради кого та чого, що для Вас найцінніше та потребує захисту! Всі складні ситуації мають вирішення.

ПИТАННЯ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ

Оподаткування за договорами довгострокового страхування життя здійснюється відповідно до ст.170.8 Податкового Кодексу України. Оподаткування за договорами страхування життя відбувається на загальних підставах аналогічно як для резидентів, так і нерезидентів, а саме: страхова компанія (податковий агент) утримує і перераховує до бюджету податок за ставкою 18% від:
 • 60% суми одноразової страхової виплати при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого в договорі страхування, або при її дожитті до закінчення терміну договору. Якщо Вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів;
 • 60% суми відсотків регулярних та послідовних виплат (ануїтетів).
 • 100% суми страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність II групи;
 • 100% викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору.
Згідно з п. 167.1 статті 167 Кодексу ставка податку становить 18%.

Незалежно від того, є договір страхування життя довгостроковим чи ні, в разі смерті застрахованої особи страхову виплату отримають її спадкоємці за законом або передбачені договором вигодонабувачі. Оподаткування в таких ситуаціях залежить від ступеня споріднення вигодонабувача або спадкоємця і померлої застрахованої особи. Якщо вигодонабувачем є член сім’ї спадкодавця I або ІІ ступеня споріднення, то згідно п.174.2.1 а) Податкового кодексу України, така страхова виплата не оподатковується. Якщо страхова виплата передається у спадок від страхувальника-нерезидента або таку виплату отримує нерезидент, то при її оподаткуванні застосовується ставка 18% (п.174.2.3 Податкового кодексу України). У всіх інших випадках при отриманні страхової виплати в разі смерті застрахованої особи будь-якої іншої категорією вигодонабувачів, крім нерезидентів або родичів I або ІІ ступеня споріднення, така виплата оподатковується за ставкою 5% (п.174.2.2 Податкового кодексу України).

Маєте запитання? З радістю допоможемо!

Будуємо впевнене майбутнє
Телефонуйте: +38 044 222 69 39